Avtalsrörelsen 2020 – Kraven i årets avtalsrörelse (AGV)

Nu börjar avtalsrörelsen!

Bra löner och villkor på din arbetsplats uppstår inte av sig själva. Därför vill vi passa på visa på vilka krav vi och våra medlemmar ställer i årets avtalsrörelse. Detta aktivitetspaket är också en möjlighet att på ett enkelt sätt visa hur en avtalsrörelse går till och varför den är så viktig för dig och dina medlemmar.

Alla aktivitetspaket innehåller möjlighet till fika eller lättare förtäring.

Paketet innehåller:
· Inbjudan
· Powerpoint – Avtalsrörelsen 2020
· Avtalsrörelsen, byten av yrkanden – för utskrift på arbetsplatsen eller digital spridning

Max antal deltagare – 60 stycken